La nit alternativa!

Avís legal

MELODY SALA DE BALL, S.L. (en davant L’EMPRESA), amb NIF/CIF B25346115, adreça Carrer Riu Éssera número 19 de Lleida, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que apareix al lloc web www.laboitelleida.com 

Amb els límits establerts en la llei, L’EMPRESA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. 

Els continguts i informació no vinculen a l’EMPRESA ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. 

La pàgina d’Internet de salalespaul.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que L’EMPRESA no pot controlar. Per tant, L’EMPRESA no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. 

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de l’EMPRESA o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’EMPRESA. 

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que L’EMPRESA ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de l’EMPRESA amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email laboitelleida@gmail.com o a l’adreça Carrer Riu Éssera, 19, de Lleida.